skip to Main Content

Teatral Bilim Şovları

Fen bilimlerinin zor gibi görünen konularını kolayca anlamak ve eğlenerek öğrenmek için tasarlanmış sahne gösterileri!

Teatral Bilim Şovları aynı zamanda Bilim Deney Gösterileri olarak adlandırılır. Bu gösterilerde fen bilimlerinin en eğlenceli ve ilgi çekici deneyleri belirli temalar altında birer tiyatro gösterisi olarak sahne üstünde kurgulanır. İçerik interaktif biçimde ilk, orta ve lise öğrencilerinin seviyelerine uygun bir şekilde hazırlanıp uygulanır.

Fiziğin Gizemi

1

Hava Şoku Dalgası

2

Düzenli Akış / Türbülanslı Akış: Su, Hava ve Alev içinde Vorteks (Girdap) Deneyleri

3

Süper Emici Polimer

4

Bernoulli Prensibi

5

Süblimleşme Deneyi

6

Helyum Dolgulu Karbondioksit Balonu Oluşturma Deneyi (Sadece kapalı mekanlarda mümkündür)

7

Ekzotermik Kimyasal Reaksiyon (Dev Köpük Deneyi)

İklim Değişikliği
Küresel Isınma Şovu

1

Karalar ve Sular neden farklı ısınır?

2

Sera Etkisi Deneyi

3

Rüzgarların oluşma nedeni nedir?

4

İklim ne demektir?

5

İklim Değişikliği ne demektir?

Bilim Oyunları

Oyun bir kavramın öğrenilmesi için belki de en verimli araç olabilir. Oyun oynarken kişinin tüm algısı açıktır, yeni bilgileri kolayca edinebilir fakat kolay kolay unutmaz.

Bundan hareketle gençler için bilimsel fenomenlerin oynanarak tartışılabildiği, öğrenildiği eğlenceli oyunlar tasarlıyoruz. Eğitim oyunlarımızı katılımcılar tıpkı saklambaç, körebe oynar gibi bizzat oynuyor ve bu esnada yeni kavramlarla tanışıyor, bu kavramlar üzerine tartışabiliyor.

Back To Top